עשה שקר בנפשו

תרגומים

עשה שקר בנפשו

agir à l'encontre de ses convictions