עשה שבת לעצמו

תרגומים

עשה שבת לעצמו

prendre ses distances, se démarquer