עשה פומבי

תרגומים

עשה פומבי

rendre officiel/public