עשה עצמו חירש

תרגומים

עשה עצמו חירש

faire la sourde oreille