עשה סצנה

חיפושים הקשורים ל עשה סצנה: שוט
תרגומים

עשה סצנה

faire un scandale/un esclandre