עשה ממנו קציצות

תרגומים

עשה ממנו קציצות

en faire de la chair à saucisse