עשה כמיטב יכולתו

תרגומים

עשה כמיטב יכולתו

agir de son mieux, faire son possible