עשה כטוב בעיניו

תרגומים

עשה כטוב בעיניו

faire ce que bon lui semble