עשה דין לעצמו

תרגומים

עשה דין לעצמו

faire justice, se venger