עשה דין לעצמו

תרגומים

עשה דין לעצמו

se venger, faire justice