ערער על פסק הדין

תרגומים

ערער על פסק הדין

faire appel à un jugement