ערך משפט חוזר

תרגומים

ערך משפט חוזר

réviser un procès