ערום וחסר כול

תרגומים

ערום וחסר כול

démuni de tout