ערוך לקראת הנסיעה

תרגומים

ערוך לקראת הנסיעה

prêt au départ en voyage