ערב לחך

תרגומים

ערב לחך

bon, goûteux, savoureux