ערב את ליבו

תרגומים

ערב את ליבו

oser, se risquer, s'enhardir