עקר מן השורש

תרגומים

עקר מן השורש

déraciner, exterminer, éradiquer