עקר מן השורש

תרגומים

עקר מן השורש

déraciner, éradiquer, exterminer