עקר את רגליו

תרגומים

עקר את רגליו

partir, quitter