עקרונית הצדק אתו

תרגומים

עקרונית הצדק אתו

en principe il a raison