עצר ברוחו

תרגומים

עצר ברוחו

se retenir, se contenir