עצר את נשימתו

תרגומים

עצר את נשימתו

retenir son souffle