עצם עין

תרגומים

עצם עין

fermer les yeux, tolérer