עפר לפיך!

תרגומים

עפר לפיך!

fermes-la!, tais-toi!