עפר לפיך!

תרגומים

עפר לפיך!

tais-toi!, fermes-la!