עף מעל למטרה

תרגומים

עף מעל למטרה

survoler l'objectif