ענה על הצרכים

תרגומים

ענה על הצרכים

répondre aux besoins