ענה לתפילה

תרגומים

ענה לתפילה

exaucer une prière