ענה בסירוב מוחלט

תרגומים

ענה בסירוב מוחלט

opposer un refus catégorique