עמד על טעותו

תרגומים

עמד על טעותו

réaliser son erreur