עמד על המשמר

תרגומים

עמד על המשמר

faire la garde, se tenir sur ses gardes/sur la brêche