עמד על המיקח

תרגומים

עמד על המיקח

marchander, négocier