עמד על המיקח

תרגומים

עמד על המיקח

négocier, marchander