עמד על דרכו של-

תרגומים

עמד על דרכו של-

barrer la route à