עמד לרשותו של-

תרגומים

עמד לרשותו של-

se tenir à la disposition de