עמד בראשות עצמו

תרגומים

עמד בראשות עצמו

être indépendant