עמד בפני קשיים

תרגומים

עמד בפני קשיים

faire face à des difficultés