עמד בסימן שאלה

תרגומים

עמד בסימן שאלה

rester en suspens