עמד בניסיון

תרגומים

עמד בניסיון

surmonter une épreuve