עמד בהתחייבויותיו

תרגומים

עמד בהתחייבויותיו

faire face à ses engagements