עמד בבחינה

תרגומים

עמד בבחינה

réussir un examen