עם היותו חכם

תרגומים

עם היותו חכם

bien qu'il soit intelligent