על שום מה?

תרגומים

על שום מה?

pour quelle raison?, pourquoi?