על ידי כך

תרגומים

על ידי כך

ainsi, de cette manière/façon