על אפו ועל חמתו

תרגומים

על אפו ועל חמתו

contre son gré/sa volonté, malgré lui