על אחת כמה וכמה

תרגומים

על אחת כמה וכמה

d'autant plus que, a fortiori, à plus forte raison