עלול להיות ש-

תרגומים

עלול להיות ש-

il est possible que, il se peut que