עלול להיאסר

תרגומים

עלול להיאסר

être passible d'emprisonnement