עלה על הפרק

תרגומים

עלה על הפרק

être à l'ordre du jour