עלה על הדעת

תרגומים

עלה על הדעת

penser, traverser l'esprit