עלה לשלטון

תרגומים

עלה לשלטון

accéder au pouvoir