עיקר העיקרים

תרגומים

עיקר העיקרים

le plus essentiel