עיצב מחדש

תרגומים

עיצב מחדש

restructurer, remodeler