עיצב מחדש

תרגומים

עיצב מחדש

remodeler, restructurer