עינה את עצמו

תרגומים

עינה את עצמו

s'humilier, se torturer